Nobel Hóa học 2010: Tạo các liên kết carbon bằng chất xúc tác palladium

Giải Nobel Hóa học năm nay được trao cho ba nhà hoá học Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi và Akira Suzuki đã nghiên cứu sử dụng chất xúc tác palladium trong các phản ứng tạo liên kết carbon để tổng hợp ra chất hữu cơ mới. Phương pháp này có thể giúp các nhà hóa học tạo ra các chất hóa học mới ví dụ các phân tử carbon tổng hợp có cấu tạo phức tạp như những phân tử tự nhiên.

Để tạo ra các chất phức tạp, các nhà hóa học cần phải ghép các nguyên tử lại với nhau. Tuy nhiên, do tính ổn định, các nguyên tử carbon không dễ tương tác với nhau. Các phương pháp nối các nguyên tử carbon trước đây được dùng dựa vào nhiều kĩ thuật nhằm làm cho carbon trở nên năng động hơn trong các phản ứng. Những phương pháp này hữu dụng khi tạo ra các phân tử đơn, những khi tổng hợp các phân tử hóa học phức tạp hơn, các nhà hóa học nhận được nhiều sản phẩm không mong muốn trong các ống nghiệm.

Phương pháp sử dụng chất xúc tác palladium trong phản ứng tạo liên kết carbon giải quyết được khó khăn này và cung cấp cho các nhà khoa học công cụ chính xác và hiệu quả để tiến hành tổng hợp chất. Trong các phản ứng của ba nhà khoa học đoạt giải Nobel, các nguyên tử carbon gặp nhau xung quanh nguyên tử palladium, sự tiếp xúc gần này giúp cho phản ứng hóa học xảy ra dễ dàng và tạo ra liên kết theo đúng ý định của người tổng hợp. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu cũng như trong các sản phẩm được phẩm và công nghiệp điện tử.
 

Richard F. Heck, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1931, lấy bằng tiến sĩ tại đại học California, Los Angeles. Hiện là giáo sư danh dự (Professor Emeritus) tại đại học Delaware, Mỹ. 

Ei-Ichi Negishi, quốc tịch Nhật Bản, sinh năm 1935, lấy bằng tiến sĩ tại đại học Pennsylvania. Ông là giáo sư hóa tại đại học Purdue, Mỹ. 

Akira Suzuki, quốc tịch Nhật Bản, sinh năm 1930, là giáo sư danh dự của trường đại học Hokkaido và Sapporo, Nhật Bản.

Tác giả