Ông Hoàng Văn Phong làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng về KH&CN

Ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1888/QĐ-TTg về việc ông Hoàng Văn Phong- Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN tiếp tục công tác, làm Phái viên Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực KH&CN.

Ông Hoàng Văn Phong là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX và Khóa X; Bộ trưởng Bộ KH&CN trong hai nhiệm kỳ: 2002 – 2007 và 2007 – 2011.

Trong 9 năm qua, như nhận xét của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong đã làm được rất nhiều việc, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thành lập một số đơn vị, một số tổ chức mới thuộc Bộ KH&CN để KH&CN Việt Nam tiếp cận dần với nền KH&CN của các nước công nghiệp phát triển.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]