“Quản lý trong thế kỷ 21”

"Quản lý trong thế kỷ 21" của Subir Chowdhury, tác giả của rất nhiều cuốn sách nổi tiếng (NXB Giao thông Vận tải-2007, TS Lê Minh Hồng dịch) , đã được Amazon.com bình chọn là Cuốn sách hay nhất về kinh doanh năm 1999, được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ khác nhau.

Cuốn sách này cung cấp những ý tưởng và quan niệm hoàn toàn mới mẻ của các nhà tư tưởng hàng đầu trên thế giới về những gì các tổ chức và con người trong lĩnh vực quản lý sẽ phải đối mặt trong tương lai, đưa ra những dự báo tầm nhìn mới cho thiên niên kỷ mới.
“Quản lý trong thế kỷ 21” chính là kim chỉ nam không chỉ cho những người đang và sẽ học quản lý mà còn cho tất cả chúng ta, nhưng công dân của trái đất, những người muốn làm chủ tương lai của bản thân và muốn góp phần làm chủ tương lai của thế giới.

Tác giả