Ra mắt Học viện KH&CN

Học viện có chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án phát triển nguồn nhân lực và là đơn vị đầu mối trong công tác đào tạo sau Đại học của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Ngày 20/11, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Học viện KH&CN và khai giảng năm học 2015-2016.

Học viện được thành lập theo quyết định số 1691/QĐ-TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ với chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành khoa học tự nhiên và công nghệ; nghiên cứu khoa học, thực hiện các dự án phát triển nguồn nhân lực và là đơn vị đầu mối trong công tác đào tạo sau Đại học của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Hiện nay, Học viện đã có 30 cán bộ cơ hữu thuộc Ban Giám đốc Học viện cùng với hơn 550 giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm giảng dạy trong 11 khoa và gần 45 bộ môn.

Để có cơ sở phát triển lâu dài, Học viện đã xây dựng Đề án bổ sung số lượng người làm việc, Đề án bổ sung biên chế để phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức, cán bộ đào tạo, giảng dạy của Học viện.

Học viện cũng đã thống nhất với các đơn vị, viện nghiên cứu trong Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam về sử dụng cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, trang thiết bị khoa học cho hoạt động đào tạo sau đại học, tiến sĩ.

Học viện đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ từ năm học 2015-2016.

Theo đó, Học viện đã tổ chức tuyển sinh đợt 1 năm học 2015-2016 và ra quyết định công nhận 147 thí sinh trúng tuyển là nghiên cứu sinh khóa đầu tiên của Học viện. Bên cạnh đó, Học viện đã và đang tiếp nhận bàn giao 613 nghiên cứu sinh của 18 cơ sở đào tạo (viện chuyên ngành).

Được biết, Học viện sẽ mở thêm một số mã ngành đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ theo yêu cầu để tăng số lượng học viên theo lộ trình phát triển của Học viện; xây dựng và triển khai các dự án tăng cường cơ sở vật chất của Học viện trung hạn và dài hạn, trong đó có cả những khu vực xa Hà Nội; coi trọng và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học để trao đổi cán bộ giảng dạy và học viên của Học viện với các tổ chức đào tạo trong nước và ngoài nước, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo học viên.

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-Hoc-vien-Khoa-hoc-va-Cong-nghe/241890.vgp

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]