Ra mắt phần mềm “một cửa điện tử”

Ngày 12/5, Công ty an ninh mạng BKAV ra mắt phần mềm eGate-một cửa điện tử đóng gói đầu tiên tại Việt Nam dành cho các cấp sở, ngành, quận, huyện và xã, phường.

Phần mềm này cho phép tin học hóa tất cả các dịch vụ công theo cơ chế một cửa tới cấp độ 4, quản lý toàn bộ quy trình từ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đến việc cập nhật tiến độ, xử lý, trả kết quả, in ấn báo cáo, thống kê.Hiện nay phần mềm eGate được triển khai đồng bộ ở 82 xã phường và huyện của 2 tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và Khánh Hòa.

Tác giả