Rà soát các dự án nghiên cứu khoa học

Bộ KH&CN, các Bộ, ngành có liên quan tập trung rà soát các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chế tạo, sản xuất các sản phẩm KH&CN.

Phó Thú tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế làm chủ công nghệ và tổ chức sản xuất vắc xin. Nguồn: VietQ

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình KH&CN quốc gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình KH&CN quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (3 Chương trình).

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan rà soát các nhóm nhiệm vụ: Các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; các nhiệm vụ KH&CN về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong đó bao gồm cả các vấn đề về an toàn, an ninh thông tin; các nhiệm vụ KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp; các nhiệm vụ KH&CN khác liên quan tới các ngành công nghiệp, kinh tế – kỹ thuật như giao thông, năng lượng, xây dựng,…

Các Chương trình, nhiệm vụ của Chương trình cần xây dựng có trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư, bảo đảm các dự án và sản phẩm phải thực sự đạt tầm quốc gia, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước. Trước mắt, các Bộ tập trung chỉ đạo, phối hợp các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp, ưu tiên tổ chức nghiên cứu, phát triển một số dự án, sản phẩm. Cụ thể, Bộ Y tế làm chủ công nghệ và tổ chức sản xuất vắc xin; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phát triển về giống cây trồng, vật nuôi; Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, lựa chọn một số công nghệ, thiết bị về an toàn thông tin đặc thù để làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị chuyên biệt của Việt Nam; Bộ KH&CN, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia, đăng ký các nhiệm vụ của 3 Chương trình theo hướng ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, doanh nghiệp chủ động cơ bản nguồn vốn đầu tư, thực hiện.

Kịp thời nắm bắt xu hướng phát triển, đổi mới công nghệ

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp quan tâm, cân đối nguồn lực, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, nhất là đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong 3 Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải đổi mới triệt để phương thức xét duyệt, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm thực sự công khai, minh bạch; rà soát để bổ sung, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm của 3 Chương trình nhằm kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển công nghệ cao, đổi mới công nghệ và thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp tham gia thực hiện.

, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia, đăng ký các nhiệm vụ của 3 Chương trình theo hướng ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, doanh nghiệp chủ động cơ bản nguồn vốn đầu tư, thực hiện.

Kịp thời nắm bắt xu hướng phát triển, đổi mới công nghệ

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp quan tâm, cân đối nguồn lực, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, nhất là đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong 3 Chương trình.

Bộ KH&CN phải đổi mới triệt để phương thức xét duyệt, quản lý nhiệm vụ KH&CN, bảo đảm thực sự công khai, minh bạch; rà soát để bổ sung, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm của 3 Chương trình nhằm kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển công nghệ cao, đổi mới công nghệ và thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-soat-cac-du-an-nghien-cuu-khoa-hoc/295384.vgp

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]