“Sáng kiến kinh tế Xanh”

Vừa được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động gồm ba nội dung chính là: tăng cường khai thác năng lượng sạch trên toàn thế giới, hỗ trợ tạo thêm việc làm mới và thúc đẩy những nỗ lực nhằm nhanh chóng chuyển sang nền kinh tế thân thiện với môi trường.

“Sáng kiến kinh tế Xanh” tập trung vào 5 lĩnh vực chính là các nguồn năng lượng và công nghệ sạch, nông nghiệp bền vững, cơ sở hạ tầng sinh thái, cắt giảm khí thải và hoạch định phát triển đô thị bền vững. Với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu USD, chương trình hy vọng trong vòng hai năm tới sẽ cung cấp cho tất cả các chính phủ đề cương hướng dẫn phương pháp chuyển đổi nền kinh tế.
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]