Sida và khủng bố

Một nghiên cứu đã làm tốn biết bao giấy mực của người Mỹ, ngay cả khi các kết luận có vẻ rất hợp lý, nếu nhìn vào các con số lạnh lùng.

Theo báo cáo mới nhất của Council on Foreign Relations (một tổ chức độc lập, nhà xuất bản chính của tạp chí Quan hệ đối ngoại) khẳng định: đại dịch Sida ảnh hưởng nặng nề đến an  ninh của nước Mỹ hơn cả khủng bố quốc tế. Trên thực tế, đã có 40 người bị nhiễm virut HIV, 12 triệu trẻ em mồ côi, 20 triệu người đã chết. Laurie Garett, người lập báo cáo, còn khẳng định: Đại dịch Sida, có thể sánh với dịch hạch trong quá khứ, đang làm yếu đi các nền kinh tế, ngành công an và quân đội, các cơ quan chính phủ và các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, các nhà phân tích khác lại bác bỏ các kết luận này đồng thời nhấn mạnh rằng hai trong số các nước Châu Phi có sóo người mắc bệnh cao nhất (Nam Phi và Botswana) lại là hai nước ổn định nhất về chính trị trong lục địa đen.

P.V
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]