Tăng mức phạt gây ô nhiễm môi trường lên 2 tỷ đồng

Mức xử phạt đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thời gian tới có thể lên tới 2 tỷ so với mức phạt trong lĩnh vực khác. Đây sẽ là “đòn mạnh” để giải quyết bài toán chây ỳ của nhiều doanh nghiệp trong thời gian qua.

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến tại Hội nghị triển khai kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức ngày 13/9 tại Hà Nội.

Theo TS. Bùi Cách Tuyến, kết quả hơn 9 năm triển khai Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay, trong tổng số 439 cơ sở được thống kê giai đoạn 1 (từ 2003-2007), đã có 370 cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (chiếm 84,3%).

Theo Dự thảo kế hoạch, trong năm 2012, sẽ tiến hành tổng rà soát, thống kê toàn bộ các cơ sở đang hoạt động có phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đưa vào danh mục kèm theo thời gian và các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để có tính khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt theo phân cấp, thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, song song với việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm nhằm ngăn chặn việc phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới. Đến năm 2020, sẽ hoàn thành xử lý triệt để đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được rà soát bổ sung đến năm 2015; chấm dứt tình trạng phát sinh cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; bảo đảm trên phạm vi cả nước không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

TS Tuyến cho biết, Quốc Hội đã thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thì mức phạt đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian tới lên tới 2 tỷ. “Tránh tình trạng nhiều cơ sở thấy mức phạt thấp quá họ đồng ý chịu xử phạt, bởi kinh phí xử lý mà họ bỏ ra có thể lớn hơn, thành ra họ chấp nhận chịu phạt”, TS Tuyến kỳ vọng.

Thêm vào đó kế hoạch lần này quy định rõ cơ chế chịu trách nhiệm của cơ quan chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, Thủ trưởng cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong quá trình thực hiện xử lý ô nhiễm triệt để.TS Tuyến cho biết, lần này sẽ phân danh sách các cơ sở theo từng loại khác nhau và giao trách nhiệm cho từng bên liên quan. Sẽ phải xác định rõ ràng cơ sở nào sẽ được sự chú ý thường trực của các cơ quan trung ương, cơ sở nào giao trách nhiệm trực tiếp cho Chủ tịch tỉnh, và phải giải quyết, hoàn thành trong thời gian bao lâu,… vì vậy sẽ truy trách nhiệm đến cùng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]