Tạo ra tinh trùng từ tế bào gốc

Lần đầu tiên nhóm nghiên cứu Phạm Văn Phúc, Trương Định, Huỳnh Thị Lệ Duyên và Phan Kim Ngọc thuộc phòng thí nghiệm Nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, trường ĐH KHTN TP Hồ Chí Minh đã tạo thành công tinh trùng chuột từ tế bào gốc từ tinh hoàn chuột.

Điều này có ý nghĩa rất lớn trong nghiên cứu điều trị vô sinh ở những người nam không có khả năng tự sản sinh ra tinh trùng.
Hiện nay nhóm đang phối hợp cùng bệnh viện Từ Dũ phác phảo các dự án xin phép thí nghiệm đối với người.

Tác giả