Tạp chí Khoa học Đại học Huế – Khoa học Tự nhiên vào danh mục DOAJ và ACI

Trên lộ trình quốc tế hóa tạp chí và phấn đấu lọt vào các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science) đã liên tiếp được lập chỉ mục trong hai hệ thống DOAJ (Thư mục các tạp chí truy cập mở - Directory of Open Access Journals) và ASEAN Citation Index (ACI)

Trên lộ trình quốc tế hóa tạp chí và phấn đấu lọt vào các cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên (Hue University Journal of Science: Natural Science) đã liên tiếp  được lập chỉ mục trong hai hệ thống DOAJ (Thư mục các tạp chí truy cập mở – Directory of Open Access Journals) và ASEAN Citation Index (ACI).

Niềm vui đầu tiên mà ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên nhận được là từ hệ thống DOAJ. Với sự chấp thuận này, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên trở thành tạp chí thứ ba xuất bản hoàn toàn tại Việt Nam được gia nhập DOAJ, sau Journal of Advanced Engineering and Computation (Đại học Tôn Đức Thắng) và Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt (Đại học Đà Lạt). Để được lập chỉ mục trong DOAJ – hệ thống chỉ mục các tạp chí mở hàng đầu thế giới, cũng như nhiều tạp chí khác, cả ba tạp chí Việt Nam đều phải đáp ứng một số quy định của hệ thống, trong đó quan trọng là khă năng truy cập mở; tiêu chuẩn kỹ thuật cho truy cập mở; có công bố rõ ràng, đầy đủ thông tin về chính sách biên tập trên website; có quy trình biên tập và được công bố đầy đủ trên website; thông báo bản quyền và chính sách truy cập mở phải được công bố rõ ràng và nhất quán trên website…

Không lâu sau đó, Hội đồng ACI gửi thông báo chính thức về việc Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên cùng với bốn tạp chí của Việt Nam khác được chấp nhận vào danh mục ACI, qua đó góp phần nâng tổng số tạp chí của Việt Nam được chấp nhận vào danh mục ACI lên 20 tạp chí. Điều đáng nói là Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên xếp thứ nhì về điểm số trong số 11 tạp chí Việt Nam được ACI chấp nhận trong giai đoạn 2019- 2020, sau Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology). Tương tự hệ thống DOAJ, ACI cũng yêu cầu các tạp chí học thuật phải đạt nhiều tiêu chí như bốn tiêu chuẩn sơ duyệt và 10 tiêu chuẩn về nội dung và hình thức để bình duyệt chính thức.

Đây đều là những điều mà Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa họcTự nhiên cố gắng thiết lập kể từnhững lần xuất bản đầu tiên vàonăm 2017, ví dụ như xuất bản đúnghạn, bình duyệt ẩn danh hai chiều, đa dạng tác giả viết bài cho tạp chí, đa dạng thành viên hội đồng biên tập tạp chí… Đây là kết quả từ nỗ lực mà Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên thực hiện trong nhiều năm qua với sự hỗ trợ của Bộ GD&ĐT cũng như Đại học Huế. Một trong những điều kiện quan trọng mà tạpchí nhận được là dự án “Xây dựng Tạp chí Khoa học Đại học Huế gia nhập cơ sở dữ liệu trích dẫn ACI (Asean Citation Index)” giai đoạn 2019-2021 từ chương trình KH&CN về nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của Bộ GD&ĐT. Với sự hỗ trợ này, ban biên tập đã thực hiện một số bước kỹ thuật như chuẩn hóa dữ liệu cho các số đã xuất bản (metadata) và các số sẽ xuất bản, xây dựng khuôn mẫu mới cho các số mới xuất bản theo định dạng tiêu chuẩn của ACI và DOAJ…

Việc cùng lúc đáp ứng cả hai bộ tiêu chí kỹ thuật mà một tạp chí học thuật cần phải đạt được thông qua sự xét duyệt khắt khe của hai tổ chức DOAJ và ACI đã khẳng định hướng và cách làm đúng của Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên trong lộ trình gia nhập các tổ chức chỉ mục uy tín của quốc tế như Scopus, WoS. Đáng chú ý, do ACI sẽ tiến tới là bộ lọc đầu vào của các tạp chí Đông Nam Á muốn gia nhập Scopus theo như thỏa thuận hợp tác của hai bên nên đây cũng là thuận lợi cho tạp chí. Để từng bước đạt được những mục tiêu này trong tương lai, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên sẽ tiến tới xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh (hiện nay xuất bản hai số tiếng Anh và hai số tiếng Việt trong một năm) theo tiêu chuẩn của Scopus và WoS.

Dương Đức Hưng
(Tạp chí Khoa học Đại học Huế)

Tác giả