Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

Hội đồng này có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, TS. Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Ba Phó Chủ tịch Hội đồng gồm TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng BộKH&CN; GS. TS Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; GS. TS Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam.

Ngoài ra, Hội đồng còn có 19 ủy viên.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]