Thành lập Hội đồng Khoa học của UBTV Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016

Chiều 3/1, Tại Văn phòng Quốc hội đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Khoa học của UBTV Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 trước sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Theo Nghị quyết, Hội đồng gồm 19 thành viên, đứng đầu là TS Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội. Hội đồng có nhiệm vụ giúp UBTV Quốc hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và điều phối hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội. Hội đồng được thành lập từ năm 2009 và đây là nhiệm kỳ hoạt động thứ hai.

Theo UBTV Quốc hội, định hướng nhiệm vụ khoa học của các cơ quan trong Quốc hội giai đoạn tới tập trung vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới bộ máy nhà nước, quy trình xây dựng các bộ luật, hiệu quả hoạt động giám sát của QH, năng lực hoạt động của đại biểu quốc hội, cũng như các vấn đề liên quan đến cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc sửa đổi, hoàn thiện Hiến pháp.

Theo tổng kết của Viện Nghiên cứu lập pháp, giai đoạn 2009-2011, các cơ quan trong  Quốc hội đã thực hiện 69 đề tài nghiên cứu, trong đó có 25 đề tài cấp bộ, với tổng kinh phí 27,5 tỷ đồng. Kinh phí này nằm trong dự toán ngân sách được giao hằng năm do Viện Nghiên cứu lập pháp quản lý. Dự toán kinh phí cho năm nay là gần 20,5 tỷ đồng.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]