Thành lập trung tâm toán ứng dụng FmathLab

Lần đầu tiên, Việt Nam có một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng toán học trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng. Với trên gọi tắt FmathLab, Trung tâm do Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) thành lập vào ngày 12/1/2015. Cơ sở của FmathLab đặt tại Hà Nội, TPHCM và Bình Định.

Hoạt động với tư cách là tổ chức KH&CN, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, FmathLab có phạm vi hoạt động khu vực và quốc tế về cơ sở toán học ứng dụng trong phân tích tài chính-ngân hàng, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng và các mô hình toán kinh tế phục vụ phát triển bền vững nền kinh tế; đầu mối tổ chức các chương trình nghiên cứu ứng dụng toán trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư…; thu hút đội ngũ các nhà nghiên cứu toán kinh tế, tài chính hàng đầu trong và ngoài nước; điều phối các nhóm nghiên cứu và triển khai ứng dụng toán học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng.

Trung tâm cũng sẽ là nơi nghiên cứu, xây dựng các mô hình toán học như một công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc ra các quyết định điều hành kinh tế vĩ mô của các cơ quan nhà nước, các quyết định của các định chế tài chính, nhà đầu tư; thúc đẩy các nghiên cứu về những hướng tiếp cận toán học trong mối quan hệ với những lợi ích kinh tế, tài chính-ngân hàng; đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Chức năng khác của Trung tâm là hỗ trợ VIASM tổ chức nghiên cứu ứng dụng toán học, triển khai thí điểm và ứng dụng toán trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, qua đó đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng các mục tiêu của Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; phù hợp với chiến lược phát triển khoa học công nghệ, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020… Trung tâm cũng trở thành đơn vị kết nối tổ chức các hội thảo khoa học; triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình để ứng dụng vào lĩnh vực kinh tế, tài chính-ngân hàng.

Hiện FmathLab đã bắt đầu kết nối với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước như ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính, Viện John von Neumann (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), ĐH Quốc gia Singapore (NUS), Viện Toán học quốc gia Hàn Quốc (NIMS), Trung tâm Nghiên cứu khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) v.v.

Để hỗ trợ Trung tâm phát triển trong giai đoạn đầu mới thành lập, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) cam kết tài trợ 22 tỉ đồng cho ba năm đầu từ 2015 đến 2017. VIASM và BIDV đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với nội dung: triển khai các chương trình đào tạo về kinh tế lượng, phương pháp nghiên cứu và các nội dung khác có liên quan; tổ chức các dự án nghiên cứu ứng dụng toán trong kinh tế – tài chính – ngân hàng; Thúc đẩy các hoạt động mở theo hai hướng: tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên sâu về kinh tế, tài chính – ngân hàng, các lĩnh vực liên quan và hoạt động phục vụ xã hội.

 

Tác giả