THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI SÁNG TÁC MẪU BIỂU TRƯNG CỦA CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) của Cục Sở hữu trí tuệ nhằm lựa chọn biểu trưng riêng của Cục để sử dụng trong hoạt động giao dịch, hành chính trong và ngoài nước.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có khả năng thiết kế, sáng tác lôgô và cam kết chấp hành các quy định của Thể lệ cuộc thi (được niêm yết công khai tại Cục Sở hữu trí tuệ – 386 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của Cục theo địa chỉ: www.noip.gov.vn hoặc www.hotrotuvan.com.vn từ ngày 15 tháng 5 năm 2009), tự nguyện tham gia Cuộc thi này.
Thời gian bắt đầu: Ngày 20 tháng 5 năm 2009
Thời gian kết thúc: Ngày 20 tháng 7 năm 2009

Bài dự thi xin gửi đến:
Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ phận Văn thư)
Số 386 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi là 15h00 ngày 20 tháng 7 năm 2009 (theo dấu nhận Hồ sơ đến hoặc theo dấu Bưu điện nơi đến).

Giải thưởng Cuộc thi:
– 01 Giải Nhất: 25 triệu đồng
– 01 Giải Nhì  : 15 triệu đồng|
– 01 Giải Ba    : 10 triệu đồng

Để biết thêm thông tin chi tiết về Cuộc thi đề nghị liên hệ với Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng của Cục Sở hữu trí tuệ:
Thường trực Ban tổ chức: Ông Lê Ngọc Lâm
Điện thoại cơ quan          : 04.38586453
Di động                          : 0904007776
Email                              : lengoclam@noip.gov.vn

                                                       BAN TỔ CHỨC

Tác giả