Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 12/4 đến khoảng 15:00 ngày 13/4/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 12/4 đến khoảng 15:00 ngày 13/4/2011.

1. TÌNH HÌNH Ở KHU VỰC NHÀ MÁY

Sau trận động đất 6,6 độ (điều chỉnh lại từ 7,1 độ ban đầu) ngày 11/4, công việc phun nước làm mát và bơm khí ni-tơ tại nhà máy Fukushima I đã được khôi phục chỉ sau một thời gian ngắn.

Tính đến ngày 13/4, TEPCO đã chuyển được 250 tấn nước nhiễm xạ từ rãnh bê tông sang bể ngưng tụ của Tổ máy số 2.

Mức độ phóng xạ trong nhà máy trong ngày 12 và 13/4 tiếp tục giảm nhẹ (Xem cụ thể tại Phụ lục)

2. TÌNH HÌNH PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG TẠI NHẬT BẢN

TEPCO cho biết mức độ bức xạ trong nước biển gần nhà máy đo ngày 10/4 đã giảm: Tại điểm đo gần cổng lấy nước của Tổ máy số 2, mức độ I-131 là 200 Bq/cm3, gấp 5.000 lần giới hạn cho phép, giảm đáng kể so với mức gấp 7,5 triệu lần đo ngày 2/4; tại điểm đo cách cổng xả của nhà máy 30 m về phía Bắc, mức độ I-131 là 11 Bq/cm3, gấp 280 lần giới hạn cho phép, thấp hơn so với mức 2.800 lần đo ngày 7/4.

Chính phủ Nhật Bản cho biết mức độ bức xạ tích lũy trong 25 ngày từ 11/3 đến 5/4 tại một số khu vực ở tỉnh Fukushima đã vượt quá ngưỡng cho phép. Ngày 11/4, Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano cho biết Chính phủ Nhật đã quyết định mở rộng phạm vi sơ tán thêm một số khu vực cách nhà máy khoảng 30 km nhằm tránh nguy cơ dân chúng bị nhiễm phóng xạ tích lũy trong thời gian dài. Và trong vòng 1 tháng, người dân sống tại các khu vực mở rộng này sẽ được sơ tán.

Suất liều gamma đo được tại các địa phương tiếp tục có xu hướng giảm.

3. TÌNH HÌNH PHÁT TÁN PHÓNG XẠ VÀO MÔI TRƯỜNG

CTBTO dự đoán đám mây phóng xạ tiếp tục lan rộng tại khu vực Đông Nam Á và di chuyển về phía Ấn Độ xuống Nam Bán Cầu. Tuy nhiên nồng độ hạt nhân phóng xạ đo được tại các trạm quan trắc tại Đông Nam Á là rất thấp so với mức cho phép.

Tại Việt Nam:

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã kiểm tra nồng độ phóng xạ trong nước mưa (trận mưa ngày 7/4/2011), kết quả phát hiện được đồng vị phóng xạ Cs-137 Cs-134 và I-131 nhưng với nồng độ thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cụ thể I-131 đo được 44,9±3,5 mBq/l trong khi giới hạn theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản đối với trẻ em là 100 Bq/l, người lớn là 300 Bq/l.

Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) đã tiến hành đo đạc mẫu son khí tại Đà Lạt, ngoài các đồng vị phóng xạ tự nhiên là: Be-7 (có nguồn gốc từ tia vũ trụ), K-40, Th-232 và U-238 (có nguồn gốc từ bụi đất); còn tiếp tục ghi nhận được đồng vị phóng xạ nhân tạo là là: I-131, Cs-134 và Cs-137, ở mức tương ứng là 55,4 ± 15,1; 1,7 ± 1,0 và 1,3 ± 0,8 micro-Bq/m3. Đây là mức rất thấp, không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và môi trường.

Các giá trị đo tại trạm quan trắc thuộc Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) cho thấy chưa có mức tăng phông bức xạ bất thường trong ngày 13/4/2011 so với ngày 12/4/2011.

(Số liệu cụ thể xem tại Phụ lục)

* * *

Tổ Công tác xử lý thông tin sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục theo dõi và cung cấp thông tin kịp thời.

PHỤ LỤC
                                                               Nguồn:  Bộ Khoa học và Công nghệ

Tác giả