Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 19/3 đến khoảng 15h00 ngày 20/3/2011)

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 19/3 đến khoảng 15h00 ngày 20/3/2011.

 

THÔNG TIN TÌNH HÌNH SỰ CỐ

NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN FUKUSHIMA I NHẬT BẢN

(từ ngày 19/3 đến khoảng 15h00 ngày 20/3/2011)


Portals/0/thang 2/Tong_hop_hat_nhan_Nhat_Ban_20_3_2011.doc

 


 


 

 

 

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]