Thúc đẩy hợp tác KH&CN VN-Angola

Trong buổi tiếp bà Maria Candida Teixeira - Bộ trưởng Bộ KH&CN Angola, Giám đốc Trung tâm Năng lượng Nguyên tử Angola, đồng Chủ tịch Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Angola - VN, Bộ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Văn Phong bày tỏ hy vọng sẵn sàng hợp tác với Angola trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Bà Maria mong muốn thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trong hoạt động KH&CN nói chung và lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói riêng – một lĩnh vực mà bà trực tiếp được học hỏi qua thực hiện luận án tiến sỹ tại VN.

Tác giả