Tiêu chí nào để trở thành viện sĩ hàn lâm?

Phương pháp bầu chọn vào các viện hàn lâm khoa học Mỹ hiện rất không rõ ràng, chịu nhiều ảnh hưởng của các phe cánh và đôi khi cho ra kết quả sai lệch. Một nhà vật lý của trường Đại học California tại San Diego đã tìm ra giải pháp khắc phục.

Ông đề nghị việc chọn lựa dựa trên “chỉ số h” mà ông cho là phản ánh giá trị đích thực của các nhà khoa học. Chỉ số h bao gồm số các công bố khoa học của ứng cử viên và số lần các công trình đó được các nhà khoa học khác trích dẫn. Dù chỉ số này hiện vẫn chưa được Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Mỹ chấp nhận, nhưng các nhà vật lý đã tính toán các chỉ số h trong cộng đồng của mình. Sau đây là tốp 3 người đứng đầu: Edward Witten với 110 điểm (Princeton Institute for Advenced Study, người khởi xướng “lý thuyết M”); Marvin Chohen với 94 điểm (trường Đại học California tại Berkeley, lý thuyết gia về vật chất nén); Philip Anderson (trường Đại học Princeton, Nobel năm 1977). Người Pháp đầu tiên lọt vào tốp 5 là Pierre-Gilles de Gennes, với 79 điểm. Nature, 436, 700, 2005
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]