TIN BUỒN

 

 


Được tin Cụ bà  Huỳnh Kim Liên, pháp danh Phước Hoa, thân mẫu ông Lý Ngọc Minh – Tổng Giám đốc Công ty Minh Long I, sinh năm 1925, đã từ trần vào 3giờ 20 ngày 4 tháng 12 năm 2013. Lễ động quan vào 13giờ ngày 10 tháng 12 năm 2013.

Chúng tôi xin thành kính chia sẻ đau buồn với ông Lý Ngọc Minh cùng gia quyến, và kính tiễn Cụ Huỳnh Kim Liên sớm siêu thoát về nơi vĩnh hằng.

                                                    Ban biên tập Tạp chí Tia Sáng

Tác giả