Tổ chức kỳ thi quốc gia vào năm 2010

Tại Hội nghị tổng kết năm học khối các trường ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT đã khẳng định sẽ tổ chức một kỳ thi quốc gia vào năm 2010, và kết quả của kỳ thi này sẽ được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đồng thời làm căn cứ quan trọng xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Trong năm 2008-2009 sẽ ban hành khung chính sách xét tuyển vào ĐH, CĐ để các trường có căn cứ công bố tiêu chí và các điều kiện xét tuyển vào từng ngành của trường.

Tác giả