Tọa đàm “Trung Hoa và lịch sử đồng hoá Bách Việt” PV

Buổi tọa đàm do tạp chí Tia Sáng tổ chức sẽ tập trung trả lời câu hỏi vì sao trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, người Việt vẫn không bị đồng hóa.

Hai Bà Trưng ra trận- tranh Đông Hồ

 “Vì sao đã thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà cuối cùng Trung Quốc vẫn không thể đồng hóa Việt Nam?”, “Người Việt Nam (tộc người Kinh) vì sao mà khó đồng hóa như vậy?”… Đó là những chủ đề mà người Trung Hoa đang tranh luận sôi nổi trên mạng Internet của họ, và họ cũng chưa có câu trả lời thỏa đáng.  Là người Việt Nam, chắc ai cũng muốn chính mình tìm câu trả lời cho những câu hỏi thú vị đó, vì vậy nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt là một việc nên cùng nhau bàn thảo.

Tọa đàm “Trung Hoa và lịch sử đồng hoá Bách Việt” do tạp chí Tia Sáng tổ chức bao gồm hai phần, phần thuyết trình của diễn giả Trần Gia Ninh và phần thảo luận giữa diễn giả và các học giả khách mời.

Diễn giả Trần Gia Ninh là một nhà nghiên cứu đồng thời là cây bút quen thuộc viết chính luận, khoa học, văn sử học và tiểu thuyết. Một vài công trình bằng tiếng Việt công bố gần đây của ông bao gồm:

• Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán hóa Bách Việt – tạp chí Tia Sáng,
9/2016.
• Huyền thoại KIM THIẾP VŨ MÔN” –  Tiểu thuyết, NXB Văn học,
2015.
• Thánh dạy: Bốn chục tuổi, không lầm lẫn nữa  (Tử viết: Tứ
thập nhi bất hoặc子曰:四什而不惑), 2013.

Thông tin chi tiết:
Thời gian: 15h thứ Bảy ngày 24 tháng 09 năm 2016
Địa điểm: Cà phê Trung Nguyên – 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Vào cửa tự do

Tác giả