Tọa đàm về bảng xếp hạng đại học Việt Nam đầu tiên

Lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một bảng xếp hạng đại học do một một nhóm chuyên gia độc lập với cơ quan quản lý nhà nước tiến hành và công bố. Ba đại diện của nhóm sẽ có buổi tọa đàm chung quanh các nguyên tắc và phương pháp thực hiện báo cáo này vào chiều mai, 6/9/2017, tại Hà Nội.

Nhìn chung, cho đến nay, đại học Việt Nam chưa được xếp hạng một cách định lượng, nhằm có thông tin tham khảo tốt hơn cho sinh viên, xã hội và bản thân các trường:  trong các bảng xếp hạng đại học uy tín trên thế giới như Times Higher Education (THE), World University Rankings (QS), Webometrics…, Việt Nam chưa có trường đại học nào lọt vào danh sách Top 1000; trong khi đó, bảng xếp hạng phân tầng đại học thành ba hạng theo Nghị định do Chính phủ ban hành từ năm 2015 cũng chưa thấy được công bố.

Trong bối cảnh như vậy, Nhóm Xếp hạng Đại học Việt Nam, một nhóm chuyên gia độc lập với cơ quan quản lý nhà nước, đã tiến hành đề án xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam với kỳ vọng, báo cáo xếp hạng sẽ trở thành nguồn tham khảo khả tín cho xã hội, tạo ra động lực cải cách cho các trường, đồng thời mở ra phương pháp và tiền lệ đánh giá xếp hạng đại học cho các năm tới.

Thành viên của Nhóm gồm sáu người: TS. Lưu Quang Hưng, nhà nghiên cứu làm việc tại Melbourne, Australia (chủ biên báo cáo xếp hạng); TS. Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc và nhà kinh tế trưởng của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách DEPOCEN (đồng chủ biên báo cáo); TS. Giáp Văn Dương, nhà nghiên cứu độc lập, Chủ tịch Công ty GiapGroup (đề xuất dự án xếp hạng); TS. Ngô Đức Thế, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Đại học Manchester, Anh; ThS. Trần Thanh Thủy, nhà nghiên cứu tại DEPOCEN; và ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, nghiên cứu sinh tại Đại học East Angila, Anh.

Trong lần đầu công bố, Nhóm đã xếp hạng 49 trường đại học có đầy đủ thông tin nhất trong số dữ liệu hơn 100 trường mà Nhóm thu thập được từ năm 2014.

Nhân dịp công bố bảng xếp hạng cùng bộ tiêu chí và phương pháp phân tích, Nhóm phối hợp với Tạp chí Tia Sáng tổ chức buổi tọa đàm chung quanh đề án xếp hạng đại học của mình, với sự tham gia của ba chuyên gia đại diện, trong đó TS. Lưu Quang Hưng là diễn giả chính, TS. Giáp Văn Dương và TS. Nguyễn Ngọc Anh cùng tham gia thảo luận bàn tròn.

Thông tin chi tiết

Thời gian: 15 giờ, ngày 6/9/2017

Địa điểm: Cà phê Trung Nguyên, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vào cửa tự do

Tác giả