Triển khai sớm kế hoạch xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016

Kế hoạch xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 được triển khai sớm hơn mọi năm. Theo đó, kết quả xét chọn từ hội đồng ngành sẽ được gửi đến Hội đồng Giải thưởng xem xét trong tháng 3/2016 và đầu tháng 4/2016, Bộ KH&CN sẽ ra quyết định công nhận các tác giả đoạt giải.

Việc triển khai sớm kế hoạch xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 nhằm mục tiêu thu hút được nhiều hơn các nhà khoa học có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc đăng ký xét tặng Giải thưởng và cũng để nhận được ý kiến trao đổi của giới khoa học với các công trình đoạt giải.

Dự kiến, thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 sẽ được tính từ ngày 3/12/2015 đến 2/02/2016. Các Hội đồng chuyên ngành sẽ tổ chức việc xét chọn công trình tham dự Giải thưởng theo từng lĩnh vực trong tháng 02/2016. Tiếp đó, kết quả xét chọn sẽ được gửi đến Hội đồng Giải thưởng xem xét trong tháng 03/2016. Đầu tháng 4/2016, Bộ KH&CN sẽ ra quyết định công nhận các tác giả đoạt giải. Giải thưởng sẽ được trao vào dịp kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam – 18/5/2016.

Năm nay, Hội đồng Giải thưởng Tạ Quang Bửu dự kiến sẽ mời thêm một số các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài như GS. TS Đàm Thanh Sơn, GS. TS Vũ Hà Văn và nhiều nhà khoa họ trong và ngoài nước khác tham gia Hội đồng xét duyệt.

Năm 2016 là năm thứ 3 Giải thưởng Tạ Quang Bửu được triển khai. Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ KH&CN được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giải thưởng góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản nói riêng và KH&CN Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho KH&CN của đất nước hội nhập và phát triển.

Mọi thông tin chi tiết về tiếp nhận hồ sơ, quá trình xét thưởng có thể tham khảo trên địa chỉ Website http://www.nafosted.gov.vn.

Nguồn: http://www.truyenthongkhoahoc.vn/vn/Trien-khai-som-ke-hoach-xet-tang-Giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2016-c1045/Trien-khai-som-ke-hoach-xet-tang-Giai-thuong-Ta-Quang-Buu-nam-2016-n8372

Tác giả