Triển lãm trang thiết bị phòng thí nghiệm

Triển lãm quốc tế LabVietnam 2012 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Hà Nội từ ngày 6-8.

LabVietNam là một trong những chuỗi hoạt động thành công của Lab Exhibitions được tổ chức bởi ECMI Trade Fairs S.E.A Sdn Bhd sau LabAsia (Malaysia) và LabIndonesia (Indonesia), giới thiệu các dụng cụ, công nghệ, sản phẩm và dịch v mới nhất trong tất cả các lĩnh vực chính của khoa học phân tích, kiểm nghiệm, đo lường và dịch vụ phòng thí nghiệm.

Tại triển lãm cũng diễn ra hội thảo với các nội dung như: Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ở Việt Nam; Những thách thức và các biện pháp quản lý các Phòng thí nghiệm nhà nước liên ngành; Thử nghiệm thành thạo – Ban Thử nghiệm thành thạo làm gì và các Phòng thí nghiệm tham gia làm gì; Về Chất lượng và Công nhận các Phòng thí nghiệm tại Việt Nam; Quản lý Chương trình An toàn và Sức khỏe trong các Phòng thử nghiệm Hóa học – Kinh nghiệm của Trung tâm Phân tích Hóa học; An toàn và An ninh Hóa học – Tổng quan về những nguyên tắc và tổ chức; Độc chất Hóa học, các Tiêu chuẩn về mối nguy hại đến sức khỏe và giới hạn tối đa …

Tác giả