Tư vấn cho Chính phủ những chính sách
nhằm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động
sáng tạo của các nhà khoa học

Ngày 7/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng một số lãnh đạo các Bộ, Ngành đã tham dự phiên họp thứ nhất của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia nhiệm kỳ 2009-2013.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh: “KH&CN chính là động lực để phát triển, là quốc sách hàng đầu để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững”. Vì vậy “Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia cần chủ động tư vấn để Thủ tướng Chính phủ có thể ban hành được những chính sách nhằm huy động tối đa hiệu quả hoạt động sáng tạo của các nhà khoa học”. Thủ tướng yêu cầu 6 tháng 1 lần, Hội đồng cần có báo cáo định kỳ với Thủ tướng Chính phủ về hoạt động và những đề xuất của Hội đồng về những giải pháp thúc đẩy KH&CN.
Theo GS. TSKH Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia nhiệm kỳ 2009 – 2013, trong nhiệm kỳ này, Hội đồng sẽ nỗ lực khuyến nghị các chính sách, cơ chế tạo môi trường thuận lợi cho mọi lĩnh vực hoạt động KH&CN phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
 

Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia nhiệm kỳ 2009-2013 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 374/QĐ-TTg ngày 23/3/2009 với 31 thành viên là các nhà khoa học hàng đầu thuộc các viện nghiên cứu, các trường đại học và một số cơ quan quản lý, doanh nghiệp có uy tín trên toàn quốc. Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ Quốc gia trong thời gian tới sẽ chủ động tư vấn với Thủ tướng những vấn đề sau:
a/ Chuẩn bị cho chiến lược mới về khoa học và công nghệ tới năm 2020.
b/ Chính sách thúc đẩy Việt Nam trở thành “Nước mạnh về Công nghệ Thông tin”.
c/ Cơ chế, chính sách để khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
d/ Tổ chức một số Hội thảo, Hội nghị của Hội đồng liên quan đến các chủ đề quan trọng trên và tiếp tục các đề tài lớn: Biến đổi khí hậu, Môi trường, Năng lượng mới, Vật liệu mới, Công nghệ vũ trụ, ..v.v.
e/ Tổ chức Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 50 năm khoa học và công nghệ Việt Nam.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]