Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân để nghiên cứu tài nguyên nước ngầm

Đây sẽ là một trong những nội dung hợp tác về KH&CN và ứng dụng giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân (Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam) và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc (Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Bộ TN&MT), ký kết ngày 8/5/2020.

Tại buổi lễ ký kết, Trung tâm Đào tạo hạt nhân và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã cùng trao đổi về các khả năng hợp tác và cùng nghiên cứu cũng như các vấn đề có thể phát triển dựa trên các mối quan hệ với các tổ chức KH&CN quốc tế liên quan đến những lĩnh vực ưu tiên của của cả hai bên như nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân và đồng vị nhằm xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đồng vị bền trong nước ngầm đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng Nam bộ; xác định nguồn gốc ô nhiễm nước mặt và ngầm do các hoạt động phát triển kinh tế xã hội (nguồn ô nhiễm bao gồm ô nhiễm dinh dưỡng, ô nhiễm vi sinh vật, ô nhiễm dầu mỡ, ô nhiễm các chất hợp hữu cơ khó phân hủy, và xâm nhập mặn).

Hai bên cùng đề ra mục tiêu của các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng chung là tìm ra được giải pháp và có được số liệu để tư vấn chính sách quản lý các nguồn phát thải, đảm bảo an toàn chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng…

Các mũi khoan sâu vào lòng đất để khai thác nước ngầm ở làng Vạn Phúc, Hà Nội. 

Do đó, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc sẽ bao gồm các nội dung chính, dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới:

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu đồng vị bền trong nước ngầm đồng bằng Bắc bộ nhằm xây dựng bản đổ phân bố nước các túi nước ngầm.

Đồng tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu nguồn và chất lượng nước do IAEA hỗ trợ về chuyên gia và kỹ thuật.

Tham gia và hỗ trợ giải quyết các vấn đề đột xuất, cấp thiết, ưu tiên của NDWRPI trong quản lý nguồn nước.

Quản lý chất thải nhựa tại đô thị, đánh giá ô nhiễm vi nhựa trong nước ngầm, nước mặt và nước vùng cửa sông.

Xây dựng các dự án, nhiệm vụ, hợp tác trong nước và quốc tế về điều tra đánh giá chất lượng, trữ lượng và quản trị nước thông minh các lưu vực sông và vùng lãnh thổ.

Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về KH&CN và ứng dụng giữa Trung tâm Đào tạo hạt nhân và Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc sẽ mở ra những cơ hội mới trong mở rộng việc ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân trong các nhiệm vụ, dự án để giải quyết các vấn đề của đời sống kinh tế, xã hội.

 

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]