Ủy ban Quốc gia UNESCO ra mắt Tiểu ban KHTN

Bên cạnh các tiểu ban Giáo dục, Khoa học xã hội, Văn hóa, Thông tin và Truyền thông, UBQG UNESCO Việt Nam nay có thêm Tiểu ban Khoa học tự nhiên.

Lễ ra mắt Tiểu ban Khoa học tự nhiên và tổ chuyên gia của UBQG Quốc gia UNESCO Việt Nam đã được tổ chức tại Bộ KH&CN, Hà Nội, sáng 22/9.

Tiểu ban mới này có một số nhiệm vụ chính như: Giữ mối liên hệ với Ủy ban Tự nhiên UNESCO nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; Nghiên cứu đề xuất và triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên và các chương trình cụ thể của UNESCO; Thông tin, tuyên truyền các chương trình, dự án của UNESCO về Khoa học tự nhiên; Hỗ trợ các tiểu ban chuyên môn trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên…

Tiểu ban Khoa học tự nhiên  gồm năm thành viên, trong đó ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ KH&CN giữ chức Trưởng tiểu ban; bốn thành viên còn lại thuộc Vụ KHXH&TN và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ KH&CN.

Tổ chuyên gia cũng bao gồm năm thành viên là Chủ tịch các Chương trình thuộc UBQG UNESCO: GS.TS Trần Thục – Chương trình Thủy văn Quốc tế (IHP); PGS. TS Bùi Hồng Long – Chương trình Hải Dương học liên chính phủ (IOC); GS.TS Nguyễn Hoàng Trí – Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB); TS Trần Tân Văn – Chương trình Công viên Địa chất toàn cầu (IGCP).

UBQG UNESCO Việt Nam được thành lập từ năm 1977 và đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Ngoại giao.

Tác giả