Vắc-xin H5N1 đáp ứng miễn dịch

Sau hơn 3 tháng tiêm thử nghiệm 2 mũi vắc-xin H5N1 do Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) sản xuất, đã cho kết quả miễn dịch tốt.

Tất cả các tình nguyện viên đều không có phản ứng phụ; điều này khẳng định tính an toàn của vắc-xin, chứng tỏ khả năng bảo vệ của vắc-xin trước vi-rút cúm H5N1. Dự kiến, khoảng cuối năm 2009, vắc-xin H5N1 “made in VN” này sẽ ra đời với tên là Fluvax, giá xuất xưởng chỉ 30 ngàn đồng/liều, giá tiêm phòng dịch vụ trên 40 ngàn đồng/liều.

Tác giả