Vi phạm bản quyền máy tính giảm đáng kể

Trong những năm gần đây, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm máy tính đã giảm đáng kể ở Việt Nam từ 92% (2004) xuống còn 85% (2009), tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm khối máy tính cá nhân tăng tới 41%.

Ông Vũ Mạnh Chu, cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Việt Nam cho biết, trước mắt, sẽ vận động những công ty kinh doanh phần mềm không bán và cài đặt phần mềm không bản quyền khi bán máy tính cho khách.

“Nếu các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm không tự giác chấp hành thì các biện pháp mạnh tay hơn sẽ được áp dụng”, ông Chu nhấn mạnh.

Trong năm 2010, đã có 111 doanh nghiệp bị thanh tra và phải khắc phục hậu quả bằng việc sử dụng BQPM.

Ngày 10.5, tại Hà Nội, liên minh Phần mềm doanh nghiệp quốc tế, cục Bản quyền tác giả Việt Nam, thanh tra bộ Văn hoá, thể thao và du lịch đã khởi động chiến dịch tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của doanh nghiệp kinh doanh phần mềm trong việc tôn trọng bản quyền phần mềm.

Tác giả