Vi phạm quyền sở hữu công nghiệp bị phạt 500 triệu đồng

Từ ngày 15/10 năm nay, các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp có thể bị phạt lên đến 500 triệu đồng.

Đây là mức phạt tối đa được quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm thuộc hai lĩnh vực chính là quản lý hoạt động và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trongsở hữu công nghiệp.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp của cá nhân là 250 triệu đồng; cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần và tối đa là 500 triệu đồng.

Xem thông tin cụ thể và các mức phạt đối với hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp trên Nghị định số 99/2013/NĐ-CP.

Nguồn: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]