4 bài thơ “Tháng 8”

4 bài thơ tháng 8 của nhà thơ Lê Đạt

Lên đường

Mồng 9 tháng 3
Việt Nam độc lập
Chính phủ Trần Trọng Kim
ra tay cải cách
nước nhà
Cụ lớn “Tuần”
cải thành ông Tỉnh trưởng
Xóm me Tây chưa hả hơi ông chồng cô lô nhần (1)
Đã khét mùi
đức phu quân Nhật Bản
Mét xì Harigatô
Cả những chữ thiêng liêng
đời cũng đem nhơ bẩn
Đâu từ “con gái” nữa mà tin

Loa alô chủ nghĩa Đại Đông Á
và một công ty đầu vú cao su giả

Ruồi bâu đen nóc nhà
Ruồi bâu đen tượng chúa
Ruồi bâu đen mặt người
Ruồi bâu đen lá cờ quẻ ly
Ruồi bâu đen lá cờ Mặt trời
Ruồi bâu
 ruồi bâu

Cả dân tộc tha phương cầu thực
Bị gai áo cói lên đường
Đi
    đi tìm một chân trời cửa sổ
  bão hòa xanh
Đi đi tìm một đổi thay nào thay đổi thật
Hót sạch
 cuộc  đời nhung nhúc ruồi bâu
Và tất cả những mặt trời bạc giả

Những xác người vùi nông dưới cỏ
Chân thò lên tím các ngả đường
  dục đi
Đi cho tận đến
   1965
(1)Lính Tây chính gốc phân biệt với lính lê dương

Tuổi Việt Minh

Tuổi Việt Minh
 thu băm sáu bến cờ hồng
Áo bướm, phố truyền đơn
Nắng rám má bòng thơm mười chín
Rõi bóng em đi
 bản đồ đất nước
Cổ tròn bay
      hai dải tóc đuổi diều
Trời áo thả dài xanh chấm gót
Dép cao su lốp ngấn bụi đường

Em ô đừng heo may
  1970

Át cơ

Anh tìm về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ
 phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường tim môi em bói đỏ
Giàn trầu già
 khua những át cơ rơi
   1975

Thu nhà em
Anh đến mùa thu nhà em
Nắng cúc lăm dăm vũng nhỏ
Mà cho đấy rửa lông mày
Nông nỗi
 heo may từ đó

Mưa đêm tuổi nổi ao đầy

Đồi cốm đường thon ngõ cỏ
Bướm lượn bay hoa ngày,
Tin phấn vàng hay thuở gió
Tóc hong mùi ca dao

Thu rất em
 và xanh rất cao
   1977

Lê Đạt
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]