Giải Hội Nhà văn Hà Nội 2013

Năm tác giả được Hội Nhà văn Hà Nội chọn trao giải thưởng năm nay bao gồm Nguyên Ngọc, Giáng Vân, Phan An Sa, Phạm Vĩnh Cư, và Nguyễn Huệ Chi.

Ngày 3/10, Hội đồng chung khảo Hội Nhà văn Hà Nội gồm chín nhà văn, nhà thơ: Bằng Việt, Lê Minh Khuê, Nguyễn Việt Chiến, Phạm Xuân Nguyên, Đoàn Tử Huyến, Bùi Việt Mỹ, Nguyễn Đăng Điệp, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Thành Phong đã xem xét, bỏ phiếu cho các tác giả – tác phẩm sau đây đoạt giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2013:

Văn xuôi: Nguyên Ngọc với tác phẩm bút ký Các bạn tôi ở trên ấy (9/9 phiếu);

Thơ: Giáng Vân với tập thơ Đường gió (8/9 phiếu);

Lý luận phê bình: Phan An Sa với tác phẩm khảo cứu Nắng được thì cứ nắng (9/9 phiếu) viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Phan Khôi;

Văn học dịch: Phạm Vĩnh Cư với tuyển thơ Tâm – dịch thơ M.Tsvetaeva, Nga (9/9 phiếu);

Thành tựu sự nghiệp: Nguyễn Huệ Chi với tác phẩm Văn học cổ cận đại Việt Nam từ góc nhìn văn hóa đến các mã nghệ thuật (8/9 phiếu).

Giải thưởng sẽ được trao vào ngày 10.10 nhân dịp kỷ niệm Giải phóng thủ đô.

Nắng được thì cứ nắng của tác giả Phan An Sa, con trai Phan Khôi, có thể coi là tác phẩm khảo cứu và hồi ký về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn – nhà văn hóa lớn Phan Khôi với những tư liệu lần đầu được công bố.

Tác phẩm được giải của Nguyễn Huệ Chi được đánh giá là công trình nghiên cứu khoa học lớn về văn học cổ cận đại Việt Nam.

Bút ký Các bạn tôi ở trên ấy của nhà văn Nguyên Ngọc dựng lên một không gian văn hóa Tây nguyên cùng những gương mặt bạn bè ông trong những năm tháng ông sống với Tây nguyên ở cả thời gian chiến tranh lẫn hòa bình.

Tác giả