Lạc quan như người Achentina

Thật buồn khi phải nằm điều trị trong bệnh viện công. Phải xếp hàng ngay từ 3 giờ sáng để có thể được khám, đi hết phòng nọ sang phòng kia do các biển chỉ dẫn thiếu hoặc sai, và các bác sỹ luôn mệt mỏi vì quá tải.

Tuy nhiên, tại bệnh viện Argerich Buenos Aires, các bác sỹ và bệnh nhân chấp nhận thực tế này rất vui vẻ. Tất cả các buổi tối thứ sáu, họ tập trung…diễn kịch, diễn lại những tình huống mà họ đã gặp trong cuộc sống hằng ngày và trong bệnh viện. Theo các bác sỹ, chính sự lạc quan này khiến người bệnh nhanh chóng phục hồi, còn các bác sỹ đỡ căng thẳng, phục vụ bệnh nhân hiệu quả hơn.

Valeria Román, Clarín, Buenos Aires

Tác giả