Nghệ thuật và con người.

Nói là nói vậy cho thỏa cái mồm .Chứ nghệ thuật là một điều khó nói thành lời .

Có người nói “Văn là Người” . Con người như thế nào thì làm ra những áng văn thơ như thế .
Có người lại nói “Văn học Nghệ thuật” là cái trời cho. Ban cho ai thì người ấy được .
Có người nói viết và vẽ là tu thân
Theo tôi đều đúng. Văn nhân Nghệ sĩ cũng là con người như mọi người khác, có khác là ở chỗ họ “đón nhận”được những “tinh hoa”của trời đất rồi đem “chia sẻ”cho cuộc đời . Họ là những “Trạm trung chuyển”.Những người có sứ mệnh “giao chuyển” .
Nhưng không phải ai cũng được giao nhiệm vụ này .
Có kẻ làm được điều này từ bé (được gọi là Thần đồng )
Có kẻ làm một hai lần , rồi thôi tắt lịm (văn nhân đột xuất ).
Có kẻ đeo đẳng suốt cả cuộc đời sáng tỏa như sao (gọi là Thiên tài ).
Lâu dài hay sáng lên rồi tắt lịm đều do “Căn cơ” của con người ấy.“Chung quy là ở cái Tâm”.
Có một điều trời đất răn bảo :
Ai được giao phó làm Văn nhân Nghệ sỹ dầu cho có tài danh đến mấy cũng : Đừng lên mặt dạy đờ . Có thụ hưởng được điều gì đặc biệt, đừng có tự biết tự vơ hết vào mình rồi ân hận về sau .

L.C.T
Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]