Tọa đàm về tuyển tập du ký của Phạm Quỳnh

PGS. TS. Nguyễn Hữu Sơn, người sưu tầm và biên soạn “Phạm Quỳnh – Tuyển tập du ký”* cùng nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên sẽ chủ trì cuộc tọa đàm về cuốn sách tại Hà Nội ngày 24/1.

“Phạm Quỳnh – Tuyển tập du ký” sưu tập các bài viết của học giả Phạm Quỳnh thuộc phạm vi thể tài du ký trên Nam phong Tạp chí qua suốt 17 năm tồn tại (1917 – 1934). Bảy tác phẩm tiêu biểu được chọn in và sắp xếp theo trật tự thời gian bao gồm: Mười ngày ở Huế – Một tháng ở Nam Kỳ – Trẩy chùa Hương – Pháp du hành trình nhật ký – Thuật chuyện du lịch ở Paris – Chơi Lạng Sơn, Cao Bằng – Du lịch xứ Lào. Về cơ bản, các tác phẩm đều căn cứ theo nguyên bản đã in trên Nam phong Tạp chí. Còn lại một số tác phẩm khác nằm ở lằn ranh có sự giao thoa với thể tài du ký (Cùng các phái viên Nam Kỳ; Tổng thuật về phái bộ Bắc Kỳ đi quan sát đường xe lửa Vinh – Đông Hà; Ngự giá Âu du tổng thuật; Cuộc đấu xảo mỹ thuật của Hội Khai Trí, Ngự giá Bắc Hành; Ngự giá Nam tuần…), sẽ đợi thẩm định và bổ sung trong một dịp khác.

Học giả Phạm Quỳnh (1893 – 1945), còn có các bút danh Thượng Chi, Hoa Đường, Hồng Nhân; sinh tại Hà Nội; quê quán ở làng Lương Ngọc, tổng Ngọc Cục, phủ Bình Giang (nay thuộc xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Tên tuổi nhà văn hóa Phạm Quỳnh đã được khẳng định trong nhiều bộ từ điển danh nhân văn hóa, từ điển văn học, công trình nghiên cứu, chuyên khảo, luận văn; đặc biệt từ giai đoạn Đổi mới (1986) đến nay, nhiều tác phẩm quan trọng của ông đã lần lượt được sưu tập và công bố trở lại: Mười ngày ở Huế (2001), Luận giải văn học và triết học (2003), Pháp du hành trình nhật ký (2004), Du ký Việt Nam – Tạp chí Nam Phong (1917 – 1934) – ba tập (2007), Thượng Chi văn tập (2007), Phạm Quỳnh – Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp (2007), Hoa Đường tùy bút  và  51 bản dịch thơ Đỗ Phủ (2011)

Thông tin chi tiết
Thời gian: 14:00 – 16 :30, thứ Sáu, ngày 24/1/2014
Địa điểm: Hội trường tấng 3, Liên hiệp các hội Khoa học kĩ thuật Việt Nam, 53 Nguyễn Du, Hà Nội.

* NXB Tri thức, 2013; 516 trang; 125.000 đồng

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo

[flipbook id="1"]