Đồng bằng sông Cửu Long: Trước nguy cơ dần biến mất