Tốc độ tăng dân số thế giới tiếp tục giảm

50 năm trước, tốc độ tăng dân số của thế giới là  2%/năm, nhưng năm 2015 chỉ còn 1,2%. Hiện nay, mỗi phụ nữ có trung bình 2,5 con, trong khi năm 1950 có tới năm con.

Viện Nghiên cứu Dân số Pháp (Ined) mới đây đã công bố báo cáo cho biết năm 2050 thế giới sẽ có gần 10 tỉ người. Các nghiên cứu của Liên Hợp Quốc và một số cơ quan khác cũng có kết quả như vậy.

Trong hai thế kỷ qua, dân số thế giới đã tăng bảy lần, hiện có 7,3 tỉ người và cuối thế kỷ XXI sẽ lên tới 11 tỉ người.

Nhưng quá trình tăng dân số sẽ giảm đi. 50 năm trước, mức tăng này bằng 2%/năm, nhưng năm 2015 chỉ còn 1,2%, và sẽ giảm tiếp cho tới khi đạt mức ổn định trong vòng một thế kỷ tới. Hiện nay, mỗi phụ nữ có trung bình 2,5 con, nhưng năm 1950 có tới năm con.

Châu Phi, một số nước Trung Đông và các vùng từ Afghanistan, Pakistan tới miền Bắc Ấn Độ có tỉ lệ sinh sản trung bình trên ba con, cao nhất thế giới trong nhiều thập niên tới.

Châu Phi có tỉ lệ tăng dân số nhanh nhất thế giới, tăng bốn lần từ nay tới cuối thế kỷ XXI và sẽ có 4,4 tỉ dân vào năm 2100, dù bệnh AIDS vẫn hoành hành. Hiện nay 1/6 dân số thế giới (1,2 tỉ người) sống tại Châu Phi, nhưng trong vòng một thế kỷ tới, tỉ lệ này sẽ tăng đến mức hơn 1/3. Các nước phía Nam sa mạc Sahara tăng nhanh nhất: từ 950 triệu người năm 2015 lên tới gần 4 tỉ người năm 2050.

Trung Quốc hiện có 1,4 tỉ người, Ấn Độ đứng thứ hai với 1,3 tỉ. Song tới khoảng năm 2030, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc. Vì từ gần 10 năm nay, mỗi phụ nữ Ấn Độ có trung bình 2,3 con, trong khi con số này ở Trung Quốc là 1,7.

Nguyên Hải tổng hợp

Tác giả