TiaSang
Thứ hai, Ngày 18 tháng 10 năm 2021
Không có ảnh

Bùi Trinh

Giới thiệu

Xuất siêu chưa hẳn là điều đáng mừng

Cán cân thương mại Việt Nam – Mỹ với phần thặng dư về phía Việt Nam những năm qua thoạt nhìn có vẻ như một tín hiệu tốt cho Việt Nam, góp phần bù đắp phần nhập siêu mà Việt Nam đang phải gánh trong ...

07/09/2020 09:48 - Bùi Trinh

Cơ cấu kinh tế còn lạc nhịp

Nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo không những lan tỏa đến giá trị gia tăng thấp, lan tỏa mạnh đến nhập khẩu mà còn phát thải lượng khí nhà kính ra môi trường ở mức độ cao nhất.

19/01/2018 16:29 - Bùi Trinh

Bẫy giá trị thấp !

Trong giai đoạn từ 2005 đến 2017 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân vào khoảng 6,2%, xuất khẩu tăng trên 35 lần từ 5,4 tỷ USD lên khoảng 192 tỷ USD, tăng trưởng xuất khẩu bình quân là 34% năm, cao hơn ...

05/01/2018 08:00 - Bùi Trinh

Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam

Từ khi chuyển từ hệ thống hạch toán sản xuất vật chất (MPS) sang hệ thống tài khoản quốc gia (SNA), nhiều chỉ tiêu của Việt Nam ngày càng tương đồng với thế giới. Đồng thời cũng phát sinh một số ngộ ...

19/12/2017 08:00 - Bùi Trinh

Tăng trưởng GDP và FDI

Tăng trưởng GDP được hầu hết các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia kinh tế đề cập và lấy đó như là một niềm vui nỗi buồn, là điểm sáng của nền kinh tế đất nước.

04/12/2017 10:24 - Bùi Trinh