TiaSang
Thứ 6, Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Đào Tiến Khoa

Giới thiệu

GS, TS Vật lý hạt nhân, Giám đốc Trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện KH&CN hạt nhân

Nhớ họa sĩ Đào Đức

Bên cạnh việc tạo hình, thiết kế mỹ thuật điện ảnh, trong cả cuộc đời mình, họa sỹ Đào Đức gắn bó với hội họa qua những chủ đề đơn giản và bình dị, xuất phát từ đời thực.

23/02/2019 08:26 - Đào Tiến Khoa

Nên có học hàm tương đương Assistant Professor

Để việc phong học hàm ngày càng hội nhập quốc tế, chúng ta rất nên có học hàm tương đương assistant professor vào trong hệ thống. Tên Việt Nam có thể gọi là “trợ lý GS” hay “PGS1” còn học hàm PGS ...

03/03/2017 09:30 - Đào Tiến Khoa

Suy nghĩ về nghiên cứu khoa học cơ bản ở Việt Nam

Ngay sau khi dự lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tạp chí Tia Sáng, GS. TS Đào Tiến Khoa (Viện Khoa học kỹ thuật hạt nhân), một cộng tác viên thân thiết của Tia Sáng, đã gửi tới tòa soạn bài viết ông đã ...

25/04/2016 13:33 - Đào Tiến Khoa

Xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin KHCN hiện đại

Một lĩnh vực thiết yếu đối với toàn bộ nền KHCN mà cho đến nay vẫn chưa có được đầu tư, xây dựng và phát triển bền vững đúng mức không chỉ từ phía giới quản lý mà còn từ chính cộng đồng đội ngũ KHCN ...

25/01/2016 11:16 - Đào Tiến Khoa

Đầu tư cho khoa học cơ bản

Thập kỷ gần đây, con người bị cuốn trong nhịp sống sôi động của xã hội hiện đại với những nhu cầu giao lưu, giải trí ngày càng được nâng cao và phong phú cùng những áp lực công việc, thời gian của ...

06/03/2009 22:19 - Đào Tiến Khoa