TiaSang
Thứ 7, Ngày 29 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Hoàng Xuân Trung - Nguyễn Ngọc Anh - Đào Nguyên Thắng

Giới thiệu

Tiêm vaccine COVID: Ưu tiên người già để giảm thiểu tử vong

Trong điều kiện nguồn cung vaccine còn hạn chế, phương án tiêm ngay cho người già sẽ vừa đạt được mục tiêu giảm được thiệt hại sinh mạng, giảm số người nhập viện và tránh sụp đổ hệ thống y tế, nhờ đó ...

04/09/2021 08:00 - Hoàng Xuân Trung - Nguyễn Ngọc Anh - Đào Nguyên Thắng