TiaSang
Thứ 3, Ngày 21 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Keith C. Barton - Li-Ching Ho

Giới thiệu

Giáo sư Keith C. Barton là giảng viên Đại học Indiana (Hoa Kỳ) Phó Giáo sư Li-Ching Ho là giảng viên Đại học Wisconsin-Madison (Hoa Kỳ)

Thời đại kỹ thuật số: Khoa học xã hội sẽ trao cho học sinh những cơ hội gì?

Thời đại kỹ thuật số đã mở ra những cơ hội – và cả thách thức mới – cho nền giáo dục và các ngành khoa học xã hội. Giờ đây, chúng ta có thể truy cập nhanh chóng vào các nguồn thông tin đa dạng, cũng ...

05/06/2020 07:05 - Keith C. Barton - Li-Ching Ho