TiaSang
Thứ 3, Ngày 29 tháng 9 năm 2020
Không có ảnh

Lê Trung Nghĩa

Giới thiệu

Chuyên gia mở Lê Trung Nghĩa là một blogger với hàng ngàn bài viết đều đặn hàng ngày về phần mềm tự do nguồn mở, dữ liệu mở (open data), Học liệu mở (OER) từ 2006 đến nay. Anh cũng là người có đóng góp rất lớn trong việc đưa các chuẩn mở thành chuẩn quốc gia cũng như tác động đến chính sách thượng tầng về ICT cũng như phần mềm tự do nguồn mở.

Chuyển đổi số: Cách tiếp cận mới về mở

LTS: Vào ngày 4/8/2020, Ủy ban KH&CN, MT của Quốc hội đã tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về một số nội dung cụ thể trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông được nêu trong các nghị ...

27/08/2020 07:05 - Lê Trung Nghĩa

Sử dụng dữ liệu mở của khu vực công

Là một văn bản được chờ đón từ lâu, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đánh dấu một bước tiến tích cực trong chương trình chuyển đổi số quốc gia ...

10/07/2020 07:00 - Lê Trung Nghĩa

Phần cứng Y tế nguồn mở trong đại dịch Covid-19

Trên toàn cầu, bằng nhiều cách khác nhau, mọi người đang cố gắng giúp lấp đi khoảng trống cung ứng vật tư, thiết bị y tế do dịch Covid-19 gây ra qua phần cứng y tế nguồn mở.

12/06/2020 07:08 - Lê Trung Nghĩa

Phát triển tài nguyên giáo dục mở

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, giáo dục Việt Nam đã được xác định phát triển theo hướng là hệ thống mở. Tuy nhiên Việt Nam cần xác định hệ thống giáo dục mở đó gồm những ...

09/03/2020 07:05 - Lê Trung Nghĩa

Hai điều kiện tiên quyết cho dữ liệu mở

Dữ liệu là nền tảng cơ bản và quan trọng cho hàng loạt các công nghệ đương thời dựa vào nó như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet của Vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data). Để quản lý tốt các dữ liệu ...

26/08/2019 16:42 - Lê Trung Nghĩa

Chuyện xung quanh các công ty dữ liệu mở

Gần đây, có thông tin cho biết Facebook cung cấp dữ liệu người dùng cho các nhà khoa học xã hội1. Hội đồng nghiên cứu khoa học xã hội Mỹ và Social Science One – một sáng kiến hợp tác giữa các nhà ...

01/07/2019 07:30 - Lê Trung Nghĩa

OER- Các cột mốc quan trọng của giáo dục mở và tài nguyên giáo dục mở trong chương trình nghị sự quốc tế

Dưới đây là 5 cột mốc quan trọng của Giáo dục Mở - OE (Open Education) và Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) trong chương trình nghị sự quốc tế.

27/02/2019 08:00 - Lê Trung Nghĩa

Hiểu đúng về chính phủ Mở

Chính phủ Mở, một khái niệm rất mới ở Việt Nam vài năm trở lại đây. Nội hàm của khái niệm đó và các khái niệm có liên quan với nó là gì? Bài viết này hy vọng nêu ra được một vài vấn đề/khía cạnh như ...

28/12/2018 08:00 - Lê Trung Nghĩa

Luật an ninh mạng: Khoảng trống về điện toán đám mây

Luật An Ninh Mạng (LANM) mới được Quốc hội thông qua vào ngày 12/06/2018. Nhưng để có thể thực hiện được những gì ghi trong luật, cần một cái nhìn thấu đáo và cẩn trọng hơn về mặt công nghệ trong các ...

09/09/2018 08:03 - Lê Trung Nghĩa