TiaSang
Thứ hai, Ngày 14 tháng 6 năm 2021
Không có ảnh

Lê Trung Nghĩa

Giới thiệu

Chuyên gia mở Lê Trung Nghĩa là một blogger với hàng ngàn bài viết đều đặn hàng ngày về phần mềm tự do nguồn mở, dữ liệu mở (open data), Học liệu mở (OER) từ 2006 đến nay. Anh cũng là người có đóng góp rất lớn trong việc đưa các chuẩn mở thành chuẩn quốc gia cũng như tác động đến chính sách thượng tầng về ICT cũng như phần mềm tự do nguồn mở.

Khoa học Mở, Truy cập Mở và tác động của đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 có thể là một cơ hội để thay đổi sự cộng tác và liên kết khoa học trên toàn thế giới mãi mãi.

13/06/2021 07:15 - Lê Trung Nghĩa

Truy cập mở kim cương và cái đích của chuyển đổi số ngành xuất bản

Ngày 30/3/2021, Cơ quan về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã phát hành bản thảo thứ hai của tài liệu Khuyến cáo Khoa học Mở, sau khi trải qua hàng loạt các thảo luận quốc ...

26/05/2021 07:00 - Lê Trung Nghĩa

2021- năm của khoa học mở !

Thế giới đang hướng tới Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO, theo dự kiến, sẽ được 193 quốc gia thành viên phê chuẩn vào tháng 11/2021, nhân Hội nghị Toàn thể UNESCO lần thứ 41. Ngày 30/9/2020, UNESCO ...

28/02/2021 07:00 - Lê Trung Nghĩa

Tài nguyên giáo dục mở: Một phần của chuyển đổi số trong giáo dục

LTS: Tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Thường xuyên và Học tập suốt đời “Phát triển giáo dục thường xuyên theo hướng tiếp cận với Cách mạng ...

19/11/2020 07:12 - Lê Trung Nghĩa

Khoa học Mở: Những gợi ý cho Việt Nam

Mặc dù còn 14 tháng nữa, UNESCO mới chính thức thông qua Khuyến cáo khoa học Mở nhưng những gợi ý đầu vào cho bản phác thảo đã cho thấy, trên con đường hướng tới Khoa học Mở, Việt Nam sẽ cần sự hỗ ...

10/10/2020 07:15 - Lê Trung Nghĩa

Chuyển đổi số: Cách tiếp cận mới về mở

LTS: Vào ngày 4/8/2020, Ủy ban KH&CN, MT của Quốc hội đã tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến đóng góp về một số nội dung cụ thể trong lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông được nêu trong các nghị ...

27/08/2020 07:05 - Lê Trung Nghĩa

Sử dụng dữ liệu mở của khu vực công

Là một văn bản được chờ đón từ lâu, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước đánh dấu một bước tiến tích cực trong chương trình chuyển đổi số quốc gia ...

10/07/2020 07:00 - Lê Trung Nghĩa

Phần cứng Y tế nguồn mở trong đại dịch Covid-19

Trên toàn cầu, bằng nhiều cách khác nhau, mọi người đang cố gắng giúp lấp đi khoảng trống cung ứng vật tư, thiết bị y tế do dịch Covid-19 gây ra qua phần cứng y tế nguồn mở.

12/06/2020 07:08 - Lê Trung Nghĩa

Phát triển tài nguyên giáo dục mở

Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, giáo dục Việt Nam đã được xác định phát triển theo hướng là hệ thống mở. Tuy nhiên Việt Nam cần xác định hệ thống giáo dục mở đó gồm những ...

09/03/2020 07:05 - Lê Trung Nghĩa

Hai điều kiện tiên quyết cho dữ liệu mở

Dữ liệu là nền tảng cơ bản và quan trọng cho hàng loạt các công nghệ đương thời dựa vào nó như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet của Vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data). Để quản lý tốt các dữ liệu ...

26/08/2019 16:42 - Lê Trung Nghĩa