TiaSang
Thứ 7, Ngày 29 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Lê Trung Nghĩa

Giới thiệu

Chuyên gia mở Lê Trung Nghĩa là một blogger với hàng ngàn bài viết đều đặn hàng ngày về phần mềm tự do nguồn mở, dữ liệu mở (open data), Học liệu mở (OER) từ 2006 đến nay. Anh cũng là người có đóng góp rất lớn trong việc đưa các chuẩn mở thành chuẩn quốc gia cũng như tác động đến chính sách thượng tầng về ICT cũng như phần mềm tự do nguồn mở.

Cấp phép mở

Cấp phép mở là điều kiện tiên quyết để khoa học có thể đến và làm lợi cho xã hội.

18/01/2022 07:30 - Lê Trung Nghĩa

Nền khoa học có thể mở hơn nữa: Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO

Ngày 23/11/2021, Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO đã được 193 quốc gia thành viên UNESCO nhất trí thông qua nhân phiên họp toàn thể lần thứ 41 của UNESCO diễn ra trong các ngày 9-24/11/2021. Đây là ...

02/01/2022 07:05 - Lê Trung Nghĩa

Công nghệ mở trong các cơ sở văn hóa và giáo dục

Sau Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chính phủ đã có hai quyết định có liên quan tới việc xây dựng, hoàn ...

25/09/2021 08:46 - Lê Trung Nghĩa

Phần cứng nguồn mở: Đổi mới sáng tạo tốc độ cao

Không chỉ có phần mềm nguồn mở (PMNM), mà còn có cả phần cứng nguồn mở (PCNM) hay phần cứng mở (PCM), và trên thực tế, PCNM/PCM được khởi nguồn và phát triển nhờ vào cảm hứng được truyền từ chính ...

30/08/2021 07:00 - Lê Trung Nghĩa

Những điều cơ bản về nguồn mở (phần 2)

Nguồn mở thuộc sở hữu của cộng đồng và nếu sử dụng nó để làm ra sản phẩm phái sinh, đừng quên ghi công những tác giả đi trước.

30/07/2021 07:30 - Lê Trung Nghĩa

Những điều cơ bản về nguồn mở (Phần 1)

LTS: Trong nhiều năm qua, Tia Sáng đã có rất nhiều bài viết liên quan đến tài nguyên giáo dục mở, xuất bản mở, phần cứng nguồn mở... Nhưng ít ai biết rằng những lĩnh vực này đều bắt nguồn từ triết lý ...

28/06/2021 07:10 - Lê Trung Nghĩa

Khoa học Mở, Truy cập Mở và tác động của đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 có thể là một cơ hội để thay đổi sự cộng tác và liên kết khoa học trên toàn thế giới mãi mãi.

13/06/2021 07:15 - Lê Trung Nghĩa

Truy cập mở kim cương và cái đích của chuyển đổi số ngành xuất bản

Ngày 30/3/2021, Cơ quan về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã phát hành bản thảo thứ hai của tài liệu Khuyến cáo Khoa học Mở, sau khi trải qua hàng loạt các thảo luận quốc ...

26/05/2021 07:00 - Lê Trung Nghĩa

2021- năm của khoa học mở !

Thế giới đang hướng tới Khuyến cáo Khoa học Mở của UNESCO, theo dự kiến, sẽ được 193 quốc gia thành viên phê chuẩn vào tháng 11/2021, nhân Hội nghị Toàn thể UNESCO lần thứ 41. Ngày 30/9/2020, UNESCO ...

28/02/2021 07:00 - Lê Trung Nghĩa

Tài nguyên giáo dục mở: Một phần của chuyển đổi số trong giáo dục

LTS: Tại phiên họp thứ ba của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Tiểu ban Giáo dục Thường xuyên và Học tập suốt đời “Phát triển giáo dục thường xuyên theo hướng tiếp cận với Cách mạng ...

19/11/2020 07:12 - Lê Trung Nghĩa