TiaSang
Thứ 4, Ngày 14 tháng 4 năm 2021
Không có ảnh

Lê Xuân Phán

Giới thiệu

Trường Đại học Luật Đông Dương: 15 năm tỏa sáng ngắn ngủi

LTS: Trong những trường đại học, cao đẳng mà người Pháp thành lập ở Việt Nam, dường như Đại học Luật Đông Dương là một cái tên còn ít được biết đến. Tuy chỉ tồn tại trong chưa đầy 15 năm, tính từ khi ...

27/03/2021 07:08 - Lê Xuân Phán