TiaSang
Thứ 3, Ngày 26 tháng 1 năm 2021
Không có ảnh

Marek Tesar

Giới thiệu

PGS.TS Marek Tesar, Đại học Auckland (New Zealand).

Triết lý giáo dục ở đâu trong bức tranh giáo dục tương lai?

Đại dịch xảy ra khiến chúng ta phải nhìn lại về giáo dục, để chuyển đổi từ dạy học truyền thống sang dạy học trực tuyến, cập nhật kiến thức khoa học và công nghệ cho học sinh trong bối cảnh đối diện ...

04/07/2020 08:30 - Marek Tesar