TiaSang
Thứ 3, Ngày 18 tháng 1 năm 2022
Không có ảnh

Nguyên Ngọc

Giới thiệu

Tọa độ: Cấu trúc gia đình và xã hội người Jörai

Cuốn sách "Tọa độ: Cấu trúc gia đình và xã hội của người Jörai" (1), một trong hai tác phẩm quan trọng của nhà Tây Nguyên học hàng đầu Jacques Dournes (cùng với Pötao, một lý thuyết về quyền lực ở ...

28/05/2021 07:00 - Nguyên Ngọc