TiaSang
Thứ 3, Ngày 21 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Phương Anh

Giới thiệu

Thiện nguyện mùa COVID: Khơi thông các nguồn lực?

Tưởng như những nỗ lực cộng đồng là mạnh mẽ và rộng lớn nhưng thực chất chúng vẫn luôn nằm ở “bên lề” chính sách.

08/09/2021 10:50 - Nguyễn Phương Anh