TiaSang
Thứ 5, Ngày 2 tháng 7 năm 2020
Không có ảnh

Nguyễn Trung Kiên

Giới thiệu

Đại học Monash, Melbourne, Australia.

May rủi lúa vụ 3: Tính dễ tổn thương của nông dân ĐBSCL

Trong điều kiện biến đổi khí hậu với nguy cơ hạn hán tăng cao và tình trạng phát triển đập thủy lợi của các nước vùng thượng nguồn sông Mekong, trong đó có sự tham gia gần đây của phía Việt Nam1, ...

13/03/2020 07:25 - Nguyễn Trung Kiên