TiaSang
Thứ 6, Ngày 5 tháng 3 năm 2021
Không có ảnh

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Giới thiệu

Nhà văn, nhà báo; hiện sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Kho tàng Chăm huyền bí trên sơn nguyên

Người ta lần đầu biết tường tận về những “kho tàng bảo vật của các vua Chàm” ở trên miền sơn nguyên Dran và tỏ tường về hành trình nổi trôi của một dân tộc qua câu chuyện có màu sắc huyền bí và có ...

21/02/2021 07:30 - Nguyễn Vĩnh Nguyên

Cuộc chiến bên trong chúng ta

Đại dịch Covid-19 là một cuộc chiến tranh thực sự. Một cuộc chiến tranh ở mức báo động cao nhất, cần sự hợp lực có trách nhiệm của các cá nhân không chỉ trong một cộng đồng, một thành phố, một quốc ...

06/04/2020 07:39 - Nguyễn Vĩnh Nguyên

Tìm đến với sử

Người ta viết sử, tìm đọc sử khi nào? Chắc là khi muốn tìm một hướng xuất xử trong thực tại nan giải. Khi muốn soi vào quá khứ để thông đạt hiện tại hay lặn tìm một mảnh gương quý soi tâm, cho dù ...

26/02/2017 08:30 - Nguyễn Vĩnh Nguyên