TiaSang
Thứ 4, Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Không có ảnh

Peter J. Hotez, Maria Elena Bottazzi và Prashant Yadav

Giới thiệu

Để chuyển giao hiệu quả công nghệ sản xuất vaccine mới phức tạp đòi hỏi một hệ sinh thái tiếp nhận có thể mất nhiều năm, đôi khi hàng thập kỷ, để xây dựng.

Sản xuất vaccine: Cần nhiều hơn một bằng sáng chế

Để chuyển giao hiệu quả công nghệ sản xuất vaccine mới phức tạp đòi hỏi một hệ sinh thái tiếp nhận có thể mất nhiều năm, đôi khi hàng thập kỷ, để xây dựng.

24/06/2021 07:09 - Peter J. Hotez, Maria Elena Bottazzi và Prashant Yadav